restrukturalizace

Restrukturalizace

Společnost Reticulum provádí restrukturalizace společností menšího i většího rozsahu.

Každá krizová situace je pro nás výzvou. Ve spolupráci s klientem hledáme varianty řešení a vybranou variantu realizujeme a financujeme.

Jsme připraveni stát se Vaším partnerem podle celé řady možných scénářů. Máme zkušenosti s managementem uzavření společnosti, související agendou (propouštění zaměstnanců, prodej funkčních částí společnosti, zásob, vybavení, technologií, odprodej nemovitostí, ukončení smluv s dodavateli i odběrateli) a následnou transformací na novou podnikatelskou činnost. Máme také široké zkušenosti s odkupem a vymáháním pohledávek.

Máte-li zájem o restrukturalizaci své společnosti a informace o potenciální spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Restrukturalizace firem

 • zajištění dlouhodobého financování
 • odvrácení insolvence
 • vypracování návrhu na prohlášení konkurzu a správa v průběhu konkurzu
 • nalezení kupce pro společnost/podíl
 • mimosoudní vyrovnání s věřiteli

Restrukturalizace aktiv

 • ocenění majetku
 • vyřešení jiných právních problémů
 • vyřešení zástav a exekucí
 • odprodej nepotřebných aktiv

Restrukturalizace pasiv

 • analýza závazků
 • splátkové kalendáře
 • právní posouzení
 • přefinancování závazků

Restrukturalizace managementu

 • personální audit
 • analýza a optimalizace strategického řízení
 • optimalizace procesů
 • strategie komunikace a propagace