o nás

O nás

Naše aktivity

Společnost Reticulum, a. s. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem jejího podnikání je investiční činnost se zaměřením na reality, zemědělství a nové technologie, dále se věnuje restrukturalizaci podniků a developerské činnosti. Naše kanceláře v Praze a Olomouci svojí polohou usnadňují osobní kontakt s partnery a klienty na území celé České republiky.


Náš tým

Náš tým tvoří schopní zaměstnanci převážně s ekonomickým a právním vzděláním. Vedle odbornosti vyniká náš tým i aktivním a kreativním přístupem k řešení obchodních případů. O rozvoj potenciálu zaměstnanců pečujeme soustavným odborným a jazykovým vzděláváním u nás i v zahraničí.


Naše hodnoty

Aktivní osobní rozvoj je pro nás hodnotou, kterou chceme zprostředkovat nejen vlastním zaměstnancům, ale i mladým lidem, kteří se bez vlastního zavinění dostali do situace se zhoršeným přístupem ke kvalitnímu vzdělání. Spolupracujeme s nadací Terezy Maxové a podporujeme projekt Pod křídly, zaměřený na podporu dětí, které vyrůstaly v dětských domovech, výchovných ústavech, pěstounské péči a v sociálně slabých rodinách a právě přecházejí do samostatného života.