pohledávky

Pohledávky

Společnost Reticulum, a. s. pohledávky od věřitelů kupuje, a to ve výběrových řízeních, aukcích nebo přímo od věřitelů. Našimi partnery jsou zejména největší české banky a insolvenční správci. Jen výjimečně spravujeme i pohledávky pro naše partnery a klienty.

Naší největší konkurenční výhodou je přímý odkup pohledávek s platbou před či při podpisu smlouvy. Tím věřitele zbavíme dalších starostí, nákladů a rizik spojených s vymáháním jeho pohledávky. Věřitel zároveň obdrží peníze ihned a může je dál použít pro svůj hlavní předmět činnosti.

Při řešení pohledávek v České republice a na Slovensku nabízíme know-how a financování soudních sporů, rozhodčích, eventuálně exekučních řízení, a to bez rizika růstu nákladů věřitele na vymáhání pohledávky. V případě úspěchu se podílíme na vyinkasované částce, v opačném případě neseme náklady na vymáhání.

Mimo pohledávek v České republice kupujeme i pohledávky zahraničních dlužníků. V našem portfoliu je řada dlužníků ze zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského svazu, ale i z arabských zemí a Asie.

Máte-li zájem o správu či odkup pohledávek a informace
o potenciální spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.