o nás

O nás

Naše aktivity
Společnost Reticulum, a. s. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem jejího podnikání se od roku 1995 stala investiční činnost, odkup a vymáhání pohledávek a restrukturalizace podniků. Naše kanceláře v Praze a Olomouci svojí polohou usnadňují osobní kontakt s partnery a klienty na území celé České republiky.

Náš team
Náš team tvoří 25 zaměstnanců, z nichž přes 60 % má vysokoškolské vzdělání, zejména právního a ekonomického zaměření. Vedle odbornosti vyniká náš team i aktivním a kreativním přístupem k řešení obchodních případů. O rozvoj potenciálu zaměstnanců pečujeme soustavným odborným a jazykovým vzděláváním u nás i v zahraničí.

Naše hodnoty
Aktivní osobní rozvoj je pro nás hodnotou, kterou chceme zprostředkovat nejen vlastním zaměstnancům, ale i těm, kteří se bez vlastního zavinění dostali do situace se zhoršeným přístupem ke kvalitnímu vzdělání. Spolupracujeme proto s Nadací Terezy Maxové dětem a jejím prostřednictvím podporujeme na cestě za lepším vzděláním mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech.