o nás

O nás

Naše aktivity
Společnost Reticulum, a. s. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem jejího podnikání je investiční činnost, odkup a vymáhání pohledávek a restrukturalizace podniků. Naše kanceláře v Praze a Olomouci svojí polohou usnadňují osobní kontakt s partnery a klienty na území celé České republiky.

Náš team
Náš team tvoří 25 zaměstnanců, z nichž přes 60 % má vysokoškolské vzdělání, zejména právního a ekonomického zaměření. Vedle odbornosti vyniká náš team i aktivním a kreativním přístupem k řešení obchodních případů. O rozvoj potenciálu zaměstnanců pečujeme soustavným odborným a jazykovým vzděláváním u nás i v zahraničí.

Naše hodnoty
Aktivní osobní rozvoj je pro nás hodnotou, kterou chceme zprostředkovat nejen vlastním zaměstnancům, ale i mladým lidem, kteří se bez vlastního zavinění dostali do situace se zhoršeným přístupem ke kvalitnímu vzdělání. Spolupracujeme s nadací Terezy Maxové a podporujeme projekt Pod křídly, zaměřený na podporu dětí, které vyrůstaly v dětských domovech, výchovných ústavech, pěstounské péči a v sociálně slabých rodinách a právě přecházejí do samostatného života.